Chov koní

 

Jednou z našich hlavních činností je chov koní. Koně jsou u nás na pastvinách osetých kvalitním osivem speciálně namíchaným pro koně (ze stejné směsy sklízíme i seno), v režimu 24/7 a mají k dispozici 18 ha pastvin rozdělených na tři výběhy. Celá pastvina je ohražena pevnou ohradou v kombinaci s elektrickým ohradníkem. Pastviny pravidelně několikrát do roka mulčujeme a vláčíme. Koně jsou v zimě krmeni kvalitním senem, v případě potřeby i senáží.
Velký výběh (14 ha) obývá velké stádo koní všech velikostí i věku. Výběh je kopcovitý, najdete v něm remízky, meze,  údolíčko... Koně zde mají k dispozici přístřešek o rozloze 100m2 (v budoucnu je v plánu ještě další, větší přístřešek), zpevněné krmeliště/zimoviště o ploše 400m2 a nechybí nezámrzná vytápěná napáječka. V případě velmi nepříznivého počasí je možnost pustit koně do haly.
V menším výběhu (3,5 ha), který není tolik kopcovitý, žijí koně, kterým např. ze zdravotních důvodů nedělá již dobře pohyb v náročném terénu, koně hůře krmitelní, březí klisny před porodem... ve výběhu je nezámrzná vytápěná napáječka. Přístřešek zde zatím chybí, je však v plánu ho v brzké době zrealizovat.
Poslední nejmenší výběh (0,5ha) máme pro případ, kdy by nějaký z koní potřeboval být např. určitou dobu oddělený (kůň po úraze, který se nemůže hned vypustit do velkého stáda, hřebeček před kastrací, klisna před porodem...).

 

 

Kontakt

Farma Zaječice Zaječice 58
Pyšely
25167
603485110 snajberkova.peta@seznam.cz